En infiltratör i det funktionella, som svävar på gränsen mellan ett bruksobjekt och en sak, där objekten försöker vara något som de inte är. De färgstarka konstruktionerna och materialen refererar till produktdesign, men funktionen förblir dold och en gåta. Materialen får stor betydelse där varje materialdel är en pusselbit som bidrar till helheten. Genom formexperiment undersöks hur form och uttryck bidrar till tolkning av objekten och hur dessa kommunicerar. Här försöker jag placera ut objekten i vardagen där de infiltrerar och ifrågasätter det materiella samhället.

share